ว.ณ ประมวลมารค

ถ้าจะพูดถึงนวนิยายเรื่อง ปริศนา รัตนาวดี เจ้าสาวของอานนท์ และอีกหลาย ๆ เรื่อง หลายคนคงจะนึกถึงภาพยนตร์ ละครทีวี หรือละครวิทยุ ที่ตัวละครเอกจะต้องเป็นบุคคลสูงศักดิ์ ส่วนผู้ที่แต่ง (พระนิพนธ์) ก็เป็นที่รู้จักก็คือ ว.ณ ประมวลมารค ซึ่งเป็นนามปากกาของ มจ. วิภาวดี (รัชนี) รังสิต ทรงเป็นพระธิดาในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และหม่อมเจ้าพิมลพรรณ (วรวรรณ) รัชนี มจ. วิภาวดี รังสิตทรงได้รับการสถาปนาเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2520
มจ. วิภาวดี รังสิต ได้ทรงเสกสมรสกับมจ. ปิยะ รังสิต เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 โดยได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงมีธิดา 2 คน คือ มรว. วิภานันท์ รังสิต และมรว. ปรีนันทนา รังสิต
มจ.วิภาวดี รังสิต ได้เข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณโดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราษฎรในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักรตั้งแต่ พ.ศ. 2500 และพระราชกรณียกิจที่เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยม ทหาร ตำรวจ พลเรือน ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา จนกระทั่งวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 จึงได้ถูกผู้ก่อการร้ายลอบยิงถึงสิ้นชีพิตัษัย (ตาย) ขณะประทับอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ระหว่างเสด็จไปทรงรับตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งได้รับบาดเจ็บจากกับระเบิดของผู้ก่อการร้าย ที่ ต. บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี
แต่ผลงานของท่านยังอยู่ให้พวกเราได้อ่านและศึกษาโดยเฉพาะนวนิยายในแนวรักสุข ด้วยนามปากกา ว.ณ ประมาญมารค ซึ่งเป็นนามปากกาเดียวที่ใช้ ถ้าไม่ใช้นามปากกาก็จะใช้ชื่อจริงเลย หลายคนคงสงสัยว่านามปากกานี้มาจากไหน บางคนก็ออกเสียงผิดบ้างเป็น วอ นอ ประมวลม้าก ออกไปทางภาษาฝรั่งก็มี ท่านได้ทรงอธิบายนามปากกาว่า ตัว ว. คืออักษรย่อตัวแรกของชื่อคือวิภาวดี ตัว ณ (ณะ) แปลว่า แห่ง คำว่า ประมวญคือชื่อถนนที่บ้านของท่านตั้งอยู่ คำว่า มารคหรือมรคาคือถนนในภาษาแขก ดังนั้น ว.ณ ประมวญมารค ก็คือ ว.แห่งถนนประมวญ เท่านั้นเอง
นวลจันทร์ รัตนากร ชุติมา สัจจานันท์ มารศรี ศิวรักษ์. ว. ณ ประมวญมารค พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์, 2520.โดย : นางสาว sontaya padungsat, ripw klongluang patumtani 13180, วันที่ 28 เมษายน 2545