ประวัติส่วนตัว
นายทรรศนะ แก้วมหากาฬ
เกิดวันที่ 18 กรกฏาคม 2531
ที่อยู่ 38/1 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 จากโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย2 ชั้น ม.4

โดย : นาย ทรรศนะ แก้วมหากาฬ, โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2, วันที่ 28 ตุลาคม 2544