พระบูชาประจำวันเกิด

พระบูชาประจำวันเกิด
ผู้เกิดวันอาทิตย์ พระพุทธรูปปางถวายเนตร เป็นพระยืน พระหัตถ์ทั้งสองห้อยประสานกันอยู่หน้าพระเพลา
พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย ลืมพระเนตรทั้งสองในพระอาการทรงสังวร
ผู้เกิดวันจันทร์ พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร เป็นพระยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองแบตั้งขึ้นเสมอพระอุระ
ผู้เกิดวันอังคาร พระพุทธรูปปางไสยาหรือปรินิพพาน เป็นพระนอนตะแคงขวา หลับพระเนตร พระเศียรหนุน
พระเขนย ฝ่าพระหัตถ์ขวารองรับพระเศียร พระกรซ้ายทาบไว้บนพระปรัศว์ซ้าย พระบาทซ้าย
ซ้อนไว้บนพระบาทขวา ปลายพระบาทเสมอกันทั้งสองข้าง
ผู้เกิดวันพุธ พระพุทธรูปอุ้มบาตร เป็นพระยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตร
ผู้เกิดวันพฤหัสบดี พระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นพระนั่งขัดสมาธิหงายพระหัตถ์ทั้งสอง พระหัตถ์ขวาซ้อนบน
พระหัตถ์ซ้าย วางอยู่บนพระเพลา
ผู้เกิดวันศุกร์ พระพุทธรูปปางรำพึง เป็นพระยืนพระหัตถ์ทั้งสองประสานพระอุระ พระหัตถ์ขวาทับ
พระหัตถ์ซ้ายเป็นกิริยารำพึง
ผู้เกิดวันเสาร์ พระพุทธรูปปางนาคปรก เป็นพระนั่งขัดสมาธิหงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนบนพระเพลา
อย่างท่าปางสมาธิ มีรูปพญานาค ๕ เศียรบ้าง ๗ เศียรบ้าง แผ่พังพานอยู่เบื้องพระปฤษฎางค์
กายขดเป็นพุทธบัลลังก์ มีต้นจิกอยู่เบื้องหลัง
โดย : นาง รัตนา สมวิทูร, ร.ร วัดนาคนิมิตร 8 หมู่ 5 ถ.สุขสวัสดิ์ 8 แขวงจอมทอง จอมทอง กรุงเทพฯ 10150, วันที่ 16 พฤษภาคม 2545