เมฆ ฝน ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ

เมฆ ฝน ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า
เมฆ คือ ไอน้ำซึ่งกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเล็กๆ รวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มก้อน
ฝน คือหยดน้ำที่มาจากท้องฟ้า ฝนเกิดจากเมฆที่หนาทึบ ฝนเกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำมาเป็นเมฆ เมื่ออากาศชื้นลอยตัวขึ้นและเย็นลง ไอน้ำในอากาศจะกลั่นตัวกลายเป็นเมฆ
ฟ้าแลบ คือ แสงที่เกิดวาบขึ้นในท้องฟ้า ลักษณะเป็นเส้นหรือแผ่น เกิดขึ้นเนื่องจากประจุไฟฟ้าจำนวนมากเคลื่อนที่ผ่านอากาศ เป็นเหตุให้เกิดความร้อนสูงมากจนปรากฏเป็นแสงสว่างวาบขึ้น
ฟ้าร้อง คือ เสียงที่เกิดขึ้น เนื่องจากอากาศขยายตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว เพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบ
ฟ้าผ่า คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการถ่ายเทอย่างรวดเร็วของประจุไฟฟ้าที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในก้อนเมฆ
สู่พื้นดินอย่างรุนแรงและฉับพลันโดย : นาง รัตนา สมวิทูร, ร.ร วัดนาคนิมิตร 8 หมู่ 5 ถ.สุขสวัสดิ์ 8 แขวงจอมทอง จอมทอง กรุงเทพฯ 10150, วันที่ 17 พฤษภาคม 2545