สร้างป้ายนิเทศให้น่าสนใจ

 

 

การทำป้ายนิเทศหรือบอร์ดเกี่ยวกับวันสำคัญ ความรู้เรื่องน่าสนใจสำหรับ

นักเรียน บุคคลทั่วไป รูปแบบการจัดทำมีความสำคัญอย่างมากที่จะดึงดูดให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมา

แวะเวียนเข้ามาอ่าน ดังนั้นจึงขอยกตัวอย่างและเสนอแนะอุปกรณ์ในการทำป้ายนิเทศ

เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจ นำรูปแบบไปจัดทำหรือให้ผู้ที่มาอ่านได้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์แตกออกไปกว่านี้

ในการทำป้ายนิเทศก่อนทำต้องร่างแบบวางโครงร่างว่าจะจัดในรูปแบบใด

อุปกรณ์และวัสดุในการทำ

1.กระดาษสีต่างๆตามต้องการอาจเป็นเศษวัสดุที่เหลือใช้

2.วัสดุอุปกรณ์เช่น ถ้าเราจัดเกี่ยวกับเรื่อง ต่อต้านยาเสพย์ติด วัสดุอาจเป็น ซองบุหรี่

ของจริงเช่นผลไม้ กล่องนม กล่องกระดาษ

3.หุ่นตุ๊กตาปั้นจากกระดาษหนังสือพิมพ์


โดย : นาง สุภัค กอดแก้ว, โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม, วันที่ 21 พฤษภาคม 2545