ความปลอดภัยทางน้ำ

การเดินทางทางน้ำ
ว่ายน้ำไม่เป็นควรหลีกเลี่ยง หากต้องเสี่ยงควรระวัง
หาเพื่อนร่วมเดินทาง จะช่วยสร้างความปลอดภัย
ขึ้น-ลง จงใส่ใจ ให้เรือเทียบเรียบร้อยพลัน
ก้าวขึ้นอย่างแข็งขัน อย่าแย่งกันจะอับอาย
มีเด็กต้องจูงไว้ อย่าปล่อยให้อยู่ไกลมือ
ขอจงอย่าได้ถือ เกาะเกี่ยวมือช่วยขึ้นลง
เดินทางไปทางน้ำ อย่ามองข้ามความปลอดภัย
เบาะนั่งทั้งชูชีพ จำเป็นรีบหยิบใช้เอยโดย : นาง สมัธยา เพ็ชรวงศ์, ร.ร.มัธยมวัดสิงห์, วันที่ 29 พฤษภาคม 2545