การละเล่นพื้นบ้านไทย


มอญซ่อนผ้า
การเล่นเป็นกลุ่ม กี่คนก็ได้ ผู้เล่นทั้งหมดนั่งล้อมวงหันหน้าเข้าหากัน ให้ผู้เล่นคนหนึ่งเป็นมอญเดินอยู่นอกวงรอบๆ ผู้เล่นที่นั่ง ผู้เล่นทุกคนร้องคำกลอน "มอญซ่อนผ้า......ระวังให้ดีฉันจะตีก้นเธอ" จะเดินกี่รอบก็ได้ ขณะเดินต้องพลางไม่ให้ผุ้นั่งมองเห็นผ้า เมื่อผู้ใดดเผลอให้วางผ้าข้างหลังแล้วเดินวนอีกรอบ ถ้าผู้นั่งยังไม่รู้ตัวก็จะหยิบผ้าไล่ตีมอญ มอญจะต้องรีบวิ่งมานั่งแทนที่ และผู้ไดได้ผ้าก็จะเป็นมอญ แล้วเล่นต่อไปเหมือนเดิม
ที่มา :บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัดโดย : นาย ชาญไชย จันทสิทธิ์, เทศบาลท่าอิฐ, วันที่ 3 มิถุนายน 2545