การใช้คอมพิวเตอร์


ปัญหาที่เกิดขี้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะมีตั้งแต่เล็กๆน้อยๆ ไปจนถึงความบกพร่องอย่างร้ายแรงที่จะทำให้งานของเราที่อุตส่าห์ทำเป็นเดือนๆ หายไปได้ในพริบตา หรือไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นได้อีกเลย วิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์นั้นก็คือ ป้องกันก่อนที่มันจะเกิดขึ้น ขั้นตอนในการป้องกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลความสำคัญมากๆ ในเรื่องของการเก็บข้อมูล คือ ไม่ให้มีอุบัติเหตุซึ่งจะทำให้มันมีค่าที่สุด ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่แพงที่สุดในเครื่องของเราก็ตามเป้าหมายของการป้องกันคือ เก็บข้อมูลของเราให้ปลอดภัย มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
1. รู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
2. สร้างแผ่นบู๊ตฉุกเฉินขึ้นมา
3. ปรับแต่งฮาร์ดดิสก์อย่างสม่ำเสมอ
4. วางแผนในการเก็บรักษา
5. สำรองข้อมูลที่มีค่าเอาไว้
6. ป้องกันไวรัส
7. ติดตั้งโปรแกรมไว้ที่เดิม
8. ใช้แต่ของใหม่เสมอ
9. รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สะอาดอยู่เสมอ
10. ปิดเครื่องด้วยวิธีการที่ถูกวิธี

ที่มา : http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/ - ขอขอบคุณที่ให้ความรู้สำหรับเด็กไทย
โดย : นางสาว ดรุณี ทุมมาภรณ์, บ้านขามเปี้ย, วันที่ 7 มิถุนายน 2545