การจัดเรียงไอคอน


การจัดเรียงไอคอน
- การจัดเรียงรายการ
โดยปกติรายการจะจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร แต่เราสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้วิธีการจัดเรียงโดยคำสั่ง Arrange ของเมนู View แล้วเลือกวิธีการจัดเรียงดังต่อไปนี้
by Name ให้จัดเรียงตามชื่อ
by Type ให้จัดเรียงตามชนิดของแฟ้ม (ตามนามสกุลของแฟ้ม)
by Size ให้จัดเรียงตามขนาด
by Date ให้จัดเรียงตามวันที่สร้าง
Auto Arrange ให้วินโดวส์จัดเรียงโดยอัตโนมัติ

การจัดเรียงไอคอน
ถ้าไอคอนในหน้าต่างเรียงกันไม่เป็นระเบียบ ผู้ใช้สามารถใช้คำสั่ง Line up Icons ในเมนู View เพื่อจัดเรียงไอคอนทั้งหมดให้ตรงแนวกันโดย : นาง กนกอร ผาสีกาย, ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี, วันที่ 10 มิถุนายน 2545