การตั้งค่าหน้ากระดาษ


ตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
เมื่อสร้างเอกสารขึ้นมาแล้ว จำเป็นต้องกำหนดขนาดกระดาษ และยังต้องพิจารณาถึงการเว้นระยะห่างระหว่างขอบซ้าย ขวา บน ล่าง ตลอดจนการพิมพ์ข้อความในแนวนอน หรือ แนวตั้ง เพื่อจะได้เอกสารที่พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ตามต้องการและสวยงาม
1. เลือกคำสั่ง แฟ้ม > ตั้งค่าหน้ากระดาษ (File > Page Setup)
2. คลิกที่แท็บขอบกระดาษ (Margins) กำหนดระยะขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน
3. คลิกแท็บขนาดกระดาษ (Paper Size) เลือกขนาดกระดาษที่ต้องการ และเลือกวิธีการจัดวางแนวเอกสาร
4. คลิกที่ปุ่ม ตกลง (OK)โดย : นางสาว สุทธิรักษ์ ถมยาศิริกุล, ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม, วันที่ 13 มิถุนายน 2545