วัสดุท้องถิ่น


เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น
ในการประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุท้องถิ่น ชิ้นงานที่ออกมาจะมีคุณภาพดีเพียงใดนั้น ใช้เวลาในการผลิตชิ้นงานระยะเวลาสั้นยาวเท่าไร จะขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้เป็นสำคัญ เครื่องมือแต่ละประเภท จะมีลักษณะการใช้งานไม่เหมือนกัน ดังนั้น การใช้เครื่องมือจึงจำเป็นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน จึงจะทำให้ชิ้นงานที่ออกมามีคุณภาพที่ดี และประหยัดเวลาในการทำ เครื่องมือประเภทต่างๆ ที่ควรรู้จักมีดังนี้
ประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์ สามารถจัดแบ่งได้ตามลักษณะวิธีใช้ ดังนี้
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ตัด
1. เลื่อยลันดา เป็นเลื่อยที่ใช้ตัดไม้ มีขนาดต่างๆ กัน การใช้ต้องให้เหมาะสมกับชนิดของงาน เช่น เลื่อยลันดาที่มีฟันละเอียด ตัดลำไผ่ ปล้อง ข้อ ตา
2. เลื่อยรอ ลักษณะฟันเลื่อยมีความถี่มาก มีด้ามกลม เหมาะสำหรับการจับ เลื่อยรอนี้ เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ทั่วๆ ไป มีประโยชน์ใช้ตัดเข้าปากไม้โดย : นาง เพ็ญวดี ค้าสุวรรณ, โรงเรียนนารีนุกูล, วันที่ 16 มกราคม 2545