การลบโดยใช้ 2 complement

การลบโดยอาศัย 2 complement (ในระบบเลขฐานสอง)
จากสมการ A - B = A + (- B)
1 บวก A เข้ากับ 2 complement ของ B
2 ตรวจการทดที่บิทซ้ายสุด
ถ้ามีทดที่บิทซ้ายสุดให้ตัดทิ้งไป ที่เหลือคือคำตอบ
เป็นเลขไบนารีบวก
ถ้าไม่มีตัวทด ที่บิทซ้ายสุดให้ทำ 2 complement
กับผลลัพธ์ที่ได้แล้วใส่เครื่องหมายลบข้างหน้า
ตัวอย่าง 1) (111000) - (10101)
A = 111000
B = 10101
2 complement ของ B = 101011
ผลลัพธ์ คือ 1100011 (ตัด 1ตัวหน้าออก)
คำตอบ คือ 100011
ตัวอย่าง 2) (100) - (1010)
A = 100
B = 1010
2 complement ของ B = 0110
ผลลัพธ์ คือ 1010
ทำ ผลลัพธ์ เป็น 2 complement = 0101 + 1 complement
คำตอบ คือ 110
หมายเหตุ 2 complement = 1 commplement + 1 complement
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++โดย : นาง กุสุมา เพ็ชรพิมาย, วังจันทร์วิทยา, วันที่ 18 มิถุนายน 2545