แปลกจังพืชรับรู้ได้อย่างไร

พืชไม่มีอวัยวะรับความรู้สึกเหมือนคนและสัตว์ แต่แปลกที่พืชสามารถเคลื่อนไหวตามสิ่งที่มากระตุ้นได้ เช่น แสงแดด อุณหภูมิ
ทิวลิป
การบานและหุบของดอกทิวลิปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 10องศาเซลเซียส ดอกจะหุบแต่ถ้านำออกมาไว้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 20องศาเซลเซียส ดอกจะบาน
ทานตะวัน
ไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ไม่กล้าสู้แสงแดด แต่ดอกทานตะวันกลับหันหน้าสู้แสงแดด ที่จริงแล้วมันไม่ได้เคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ แต่เคลื่อนไหวเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยขณะดอกยังตูมอยู่ ตอนเช้าจะหันไปทางทิศตะวันออก ตอนเย็นจะหันไปทางทิศตะวันตก เมื่อดอกบานจะหันไปทางด้านข้าง
ทานตะวัน
ไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ไม่กล้าสู้แสงแดด แต่ดอกทานตะวันกลับหันหน้าสู้แสงแดด ที่จริงแล้วมันไม่ได้เคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ แต่เคลื่อนไหวเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยขณะดอกยังตูมอยู่ ตอนเช้าจะหันไปทางทิศตะวันออก ตอนเย็นจะหันไปทางทิศตะวันตก เมื่อดอกบานจะหันไปทางด้านข้าง

ไมยราบ
ที่โคนก้านใบของไมยราบมีกลุ่มเซลล์ที่ผนังบางและเต่งเต็มที่ เมื่อไปโดนใบของมัน น้ำจะแพร่ออกจากเซลล์เหล่านี้ไปยังเซลล์ที่อยู่ข้างๆ เซลล์ที่สูญเสียน้ำจึงแฟบลง ใบของไมยราบจึงหุบเข้าหากัน เมื่อทิ้งไว้น้ำจะเข้าในเซลล์ดังเดิม ใบจึงค่อยๆคลี่ออก
พืชบางชนิด เช่น ก้ามปู กระถิน และผักกระเฉด มีการเคลื่อนไหวตอบสนองต่อแสงคือ เมื่อตกเย็นไม่มีแสงแดดใบจะหุบเข้าหากันและก้านใบจะห้อยลง พอรุ่งเช้าได้รับแสงแดดมาใบจะกางออกตามปกติ
บวบ
พืชที่มีมือเกาะ สามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีหลักไม้หรือสิ่งอื่นมาอยู่ใกล้ๆเจ้ามือเกาะนี้จะเจริญยืดยาวออกไปพันสิ่งนั้ และโน้มลำต้นเข้าไปยึดกับสิ่งนั้นไว้ ไม่ต้องเลื้อยไปตามดินให้คนหรือสัตว์เหยียบ พืชอื่นที่มีพฤติกรรมเหมือนบวบ เช่น ตำลึง และฟักทองโดย : นางสาว จิตสุภา เมืองแมน, โรงเรียนภูเก้ตวิทยาลัย, วันที่ 22 พฤศจิกายน 2544