ปลากุเลาตากใบ

ปลากุเลาเค็ม ตากใบ เป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่ทำชื่อเสียงให้กับอำเภอตากใบ โดยเฉพาะปลากุเลาเค็มของแม่นงเยาว์ วัฒนชนม์ เพราะเป็นสินค้าที่ผู้มาเยี่ยมเยียนอำเภอตากใบ จะต้องซื้อติดไม้ติดมือไปฝากญาติสนิทมิตรสหาย หรือ เป็นของฝากให้กับผู้บังคับบัญชา ปลากุเลาเค็ม นำมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะนำไปทอด บีบน้ำมะนาว ซอยหอมแดง และพริกขี้หนูสด รับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ แค่นี้ก็อร่อยแล้ว เจริญอาหารรับประทานข้าวได้หลายจาน หรือจะนำไปปรุงเป็นหลนปลากุเลา นำไปผัดผักคะน้าปลาเค็ม ฯลฯวิธีทำปลากุเลาเค็ม
1. นำปลากุเลาไปควักใส้ และล้างให้สะอาด ปลากุเลาจะต้องสดขึ้นจากน้ำมาใหม่ ๆ ได้ยิ่งดี
2. ใส่เกลือเม็ดในท้องปลากุเลา และนำปลามาหมักในเกลือเม็ด โดยใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด
3. หมักปลาไว้ให้ได้ที่ แล้วนำมาล้างเกลือออก
4. ห่อหัวปลาด้วยกระดาษขาว ผูกเชือกที่หัวปลาแล้วแขวนนำไปตากแดด
5.ตอนเย็นเก็บปลามาแล้วเช็ดเกล็ดปลาที่อาจจะมีสีดำ หรือสิ่งที่ไม่ต้องการออก
6. นำปลามาวางเรียงกันแล้วใช้ไม้ที่มีน้ำหนักพอสมควรทับตัวปลาไว้ (แต่อย่าให้ไม้มีน้ำหนักมาก เพราะเนื้อปลาจะเละ)
7. ตอนเช้าเปลี่ยนกระดาษที่หอหัวปลา และนำปลาไปตากแดดอีก ทำเช่นนี้จนกว่าปลาจะได้ที่ ประมาณ 4 - 5 วัน
หลังจากนั้นก็นำไปประกอบอาหารเพื่อรับประทานได้ ขณะนี้ราคาปลากุเลาเค็มอำเภอตากใบ ประมาณกิโลละ 650 บาทโดย : นาง จิตรา ประสิทธิชัยวุฒิ, โรงเรียนตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส, วันที่ 3 กรกฎาคม 2545