ระบบระบายความร้อน

การบำรุงรักษาระบบระบายความร้อน

เราอาจสามารถที่จะช่วยยืดอายุอุปกรณ์ของระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ได้ ถ้าวางแผนที่จะทำการบำรุงเป็นระยะ โดยปกติทุกระยะ 40,000 กิโลเมตร

  1. ตรวจดูหม้อน้ำและท่อยางต่างๆของหม้อน้ำ ว่ามีรอยแตกหรือรั่วซึมหรือไม่
  2. ตรวจดูและปรับความตึงของสายพานปั๊มน้ำ โดยทดลองกดดูโดยสายพานจะหย่อนลงไปตามแรงกด ประมาณ 1 ซ.ม
  3. ทำความสะอาดรังผึ้งหม้อน้ำหากมีฝุ่นหรือใบไม้ติดอยู่ไห้ทำความสะอาดไห้เรียบร้อย
  4. ตรวจดูฝาปิดหม้อน้ำว่ายังไช้ได้ดีหรือว่าปิดน้ำไม่อยู่แล้วโดยดูว่ามีคราบน้ำที่ใกล้ๆฝาปิดหรือไม่
  5. ถ่ายน้ำออก และทำความสะอาดภายในระบบระบายความร้อนด้วยน้ำยาเคมีที่มีขายตามท้องตลาด
  6. เมื่อเปลี่ยนน้ำแล้วควรเติมน้ำยากันสนิมหรือน้ำยารักษาหม้อน้ำ

โดย : นาย บุญฤทธิ์ วัฒนกิจ, อู่.บุญฤทธิ์, วันที่ 13 กรกฎาคม 2545