สาหร่ายน่ำจืด ผำ เทา

 

ชื่อผัก :  ผำ ,ไข่น้ำ,ไข่ขำ,ไข่แหน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wolffiaglobosa    

                            Hartog&Plas

วงศ์ :  Lemnaceae


              สาหร่าย ผำ    

            Swamp algae   


สาหร่ายน้ำจืด เทา

Fresh water algae

 

 

ขื่อผัก : สาหร่ายน้ำจืด (เทา)

ชื่อวืทยาศาสตร์ : Spirogyra sp.

วงศ์ : Zygnemataceae

     ผัก 2 อย่างที่ไม่เคยเห็นในเมือง คือ ผำ กับ เทา  ทั้ง 2 เป็นสาหร่ายเป็นผักของท้องน้ำ ต่างกันที่รูปร่าง ผำเป็นเม็ดกลม สีเขียว มักแกงคั่วให้รสเผ็ดอร่อย ส่วน เทา เป็นสาหร่ายรูปร่างคล้ายเส้นผม โตในน้ำสะอาด ใสสวย  มีสารเบต้า-แคโรทีนสูง

          ผำ  เป็นพืชน้ำคล้ายแหนต้นเล็กๆบางครั้งเรียก "ไข่แหน" เป็นเม็ดกลมสีเขียว ลอยเป็นแพอยู่ผิวน้ำ พบตามธรรมชาติที่น้ำใสนิ่ง เช่น บึง หนองน้ำ ผำจะพบมากในฤดูฝน ทางภรคเหนือ ภาคอีสานและภาคกลาง จะพบวางขายกันมากมาย นำไปทำอาหารได้หลายอย่าง ผำ เป็นพืชดอกที่มีต้นเล็กที่สุด หรือเป็นผักที่ต้นเล็กที่สุด

         เทา  หรือ เตา  เป็นสาหร่ายน้ำจืด พบมากที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ในแหล่งน้ำนิ่ง สะอาด ใส รูปร่างเป็นเส้นยาวคล้ายผม ไม่มีกิ่งก้าน จะพบมากในช่วงหน้าฝน ชาวบ้านจะนำมาขายโดยม้วนเป็นก้อนกลมๆ  เทา ส่วนมากนำมากินเป็นผักสด ผักลวกกับน้ำพริก หรือเอามายำ แกงส้ม

         คุณค่าทางอาหารของทั้ง ผำ และ เทา มีแคลเซี่ยมและเบต้า-แคโรทีนสูงมาก

 


ที่มา : โครงการหนูรักผักสีเขียว,สถาบันวิจัยโภชนาการมหิดล,มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย,ศูนย์ฯวิชาเกษตร กรมสามัญศึกษา

โดย : นางสาว อนงค์ ดำดง, โรงเรียนหอวัง, วันที่ 14 กรกฎาคม 2545