การประหยัดไฟฟ้า

ปฏิบัติการลดค่าไฟฟ้า

ลด...ละ...เลิก

-เลิกเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู  เปิดทิ้งไว้วันละ 1 ชั่วโมงพร้อมกัน 1 ล้านเครื่อง(21 นิ้

110 วัตต์) สิ้นเปลืองค่าไฟเดือนละ

8.25 ล้านบาท

-เลิกปรับจอภาพให้สว่างเกินความจำเป็น

-เลิกเปิดโทรทัศน์หลายเครื่องเพื่อดูเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกัน

-เลิกเปิดโทรทัศน์ล่วงหน้าเพื่อรอดูรายการที่ชื่นชอบ เปิดดูรายการ

เมื่อถึงเวลาออกอากาศ

-เลิกปิดโทรทัศน์ด้วยตัวรีโมทคอนโทรล เพราะเปลืองไฟ ควรปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง

-เลิกเปิดโทรทัศน์โดยต่อสายผ่านเข้าเครื่องวีดีโอ

การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

-เลือกซื้อโทรทัศน์ที่มีระบบตั้ง

เวลาปิดอัตโนมัติ จะช่วยประหยัดไฟสำหรับผู้ที่หลับหน้าโทรทัศน์หรือลืมปิดเครื่อง

-โทรทัศน์ที่มีระบบคอนโทรล จะใช้ไฟมากกว่าระบบทั่วไป

เพราะมีวงจรเพิ่มและกินไฟตลอดเวลาเมื่อยังเสียบปลั๊กอยู่

แม้จะไม่ใช้เครื่อง


คลิกสองครั้งเพื่อเพิ่มภาพตัดปะ

คลิกสองครั้งเพื่อเพิ่มภาพตัดปะ
คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ
การประหยัดไฟฟ้าภายในบ้าน


แหล่งอ้างอิง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

โดย : นาง สุธีรา ช่วงไชยยะ, โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร, วันที่ 7 กันยายน 2545