ปลาออสการ์ชื่อไทย            ปลาออสการ์
ชื่อวิทย์           Astronotus  ocellatus
ชื่ออังกฤษ      oscar velvel cichlid


  ถิ่นกำเนิด...มีถิ่นดั้งเดิมอยู่ในแถบลุ่มน้ำอะเมซอน  ประเทศบราซิล

   รูปร่างลักษณะ...ปลาออสการ์มีลำตัวกว้างลึก  พันธุ์แท้ดั้งเดิมจะมีสีค่อนข้างดำ  มีเกล็ดสีแดงไม่มากนัก  ปลาออสการ์ในไทยได้รับการผสมใหม่มีลายชัดเจนขึ้นเรียกว่าออสการ์ลายเสือ  ซึ่งจะมีลำตัวสีเขียวปนเทาลายข้างตัวสีส้ม  เมื่อผสมต่อมามีสีแดงเพิ่มขึ้นมากก็เรียกพันธ์ใหม่ว่าออสการ์สีทอง  เป็นปลาที่มีปากกว่าง  มีฟันแหลมคม

   อุปนิสัย...ออสการ์เป็นปลาที่กินอาหารเก่งจึงมีรูปร่างแข็งแรงมาก  มีนิสัยดุร้ายหากเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นจะทำร้ายปลาที่อาศัยอยู่ร่วมกัน   ควรเลี้ยงกันในกลุ่มเดียวกันหรือขนาดไล่เลี่ยกัน  ค่อนข้างปราดเปรียวไม่กลัวคน

   การเลี้ยงดู...ออสการ์เป็นปลากินจุ  กินสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร  เจริญเติบโตเร็ว  แข็งแรงสมบูรณ์มีสีลำตัวเข้มขึ้นหากได้กินอาหารประเภทสัตว์มีชีวิตเช่นลูกกุ้ง  ไส้เดือน  ลูกปลาและสามารถกินอาหารสำเร็จรูปได้เช่นกัน


   การผสมพันธุ์...ควรคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาปล่อยเป็นคู่  ตัวผู้จะมีเดือยยื่นออกมาใต้ท้อง  ตัวเมียไม่มีเดือยแต่มีรูกลมๆสำหรับวางไข่แทน  ปลาออสการ์วางไข่ติดกับวัสดุในน้ำ ผนังตู้  แผ่นกระเบื้อง  กระถางดินเผา  เมื่อตัวเมียวางไข่ติดกับวัสดุแล้วตัวผู้จะตามเข้าไปฉีดน้ำเชื้อผสมกับไข่

โดย : นาง สุทธิลักษณ์ วัฒนกุล, โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์, วันที่ 17 ตุลาคม 2545