ปลาสวยงาม

 

                       ปลานีออน
ชื่อวิทย์          Cheirodon  innesi
ชื่ออังกฤษ      neon  tetra

      ถิ่นกำเนิด...ทางตอนเหนือของลุ่มน้ำอะเมซอนในทวีปอเมริกาใต้

      รูปร่างลักษณะ...เป็นปลาที่มีขนาดเล็กโตเต็มที่ประมาณ 4.5 เซนติเมตร  ลำตัวเรียวยาวและแบนข้าง  แผ่นหลังมีสีเขียวคล้ำ  มีแถบ
สีฟ้าคาดข้างลำตัวจากส่วนหัวถึงโคนหาง เห็นเป็นสีสะท้อนแสง  บริเวณใต้ท้องมีแถบสีแดงคาดอยู่เช่นเดียวกัน  ตัวเมียจะมีขนาดใหญ่และท้องอูมเต่งกว่าตัวผู้  และมีสีเงินซีดจางกว่าปลาตัวผู้

      อุปนิสัย...เป็นปลารักสงบอยู่ร่วมกันเป็นฝูง  เป็นปลาที่ตกใจง่ายและเคลื่อนไหวตลอดเวลา

     การเลี้ยงดู...ควรเลี้ยงเป็นฝูงใหญ่  อย่าให้รวมกับปลาชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเพราะอาจถูกทำร้ายได้  ควรเพิ่มเกลือเล็กน้อยในน้ำที่เลี้ยงและสร้างธรรมชาติใต้น้ำด้วยพันธุ์ไม้น้ำจะทำให้ปลานีออนสดชื่น  แข็งแรงและมีชีวิตยืนยาว  ปลานีออนกินอาหารได้ทุกชนิดโดยเฉพาะชอบกินไรแดงมาก

     การแพร่พันธุ์...ปลานีออนจะวางไข่ครั้งละ 100 - 200 ฟอง  ไข่จะฟักเป็นตัวภายใน 24 ชั่วโมง


ที่มา : สารานุกรมปลาน้ำจืด

โดย : นาง สุทธิลักษณ์ วัฒนกุล, โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์, วันที่ 19 ตุลาคม 2545