ผีเสื้อ

                      ดอกผีเสื้อ

ชื่อสามัญ: Dianthus

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dianthus   chinensis  L.

ชื่อวงศ์:Caryophyllaceae

ถิ่นกำเนิด:ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป

ลักษณะทั่วไป :เป็นไม้ดอกที่มีอายุได้ถึง  2 ปี  แต่เดิม

                  พืชในสกุลนี้รวมเรียกว่า  Pink  ทั้งหมด

                เนื่องจากมีดอกสีชมพูแต่ปัจจุบันชื่อ

    Pink  หรือ  Dianthus  จะหมายถึงดอกผีเสื้อ

               ต้นสูงประมาณเมตร    15- 30 เซนติเมตร

 ื               ใบมีรูปร่างเรียวยาว  ปลายแหลม

                 สีเขียวเข้ม  ดอกมีหลายสี  เช่น สีชมพู

                แดง  ขาว  หรือมีหลายสีในกลีบเดียวกัน

                 เช่น สีแดงขลิบเหลืองกลีบดอก 4-5 กลีบ

                  ปลายกลีบดอกมีทั้ง้เป็นคลื่นและหยัก

                 เหมือนฟันเลื่อย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

                 ดอก  5-7  เซนติเมตร์  เมล็ดมีขนาดใหญ่

การขยายพันธุ์ :เพาะเมล็ด

สภาวะเหมาะสม: แสงแดดรำไร ดินปลูก

                          ร่วนซุย                  

                      

                      


โดย : นาย วุฒิชัย แทนหนู, โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม, วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545