ภาษาถิ่นตากใบเป็นภาษาที่ใช้กันในท้องถิ่นอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เรียกกันว่า ภาษาเจ๊ะเห ซึ่งวันนี้จะเสนอคำว่า
" ไปเร " ซึ่งมีความหมายว่า ไปเที่ยว
เช่น พูดว่า " ไปเรเท่วัดชลธาราสิงเหกันหมี " แปลว่า " ไปดเที่ยววัดชลธาราสิงเหกันไหม "
ยังมีคำศัพท์ท้องถิ่นตากใบอีกมากค่อยพบกันโอกาสต่อไปนะคะ


โดย : นาง นริณี รัตนซ้อน, โรงเรียนตากใบ, วันที่ 24 ธันวาคม 2544