ประวัติกรุงศรีอยุธยา

คลิกสองครั้งเพื่อเพิ่มภาพตัดปะ
คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ
คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ
คลิกสองครั้งเพื่อเพิ่มภาพตัดปะ
คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ


แหล่งอ้างอิง : หนังสือประวัติชาติไทย เล่ม ๑ - ๒ และหนังสือ ราชธานีเของไทย

โดย : เด็กหญิง พัทธ์ธีรา หนูเสริม, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร, วันที่ 15 กันยายน 2546