ชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก

  ตระกูลของเอดิสันมีอาชีพเป็นชาวประและทหารเรือมาช้านาน แอลเกิดในปี ค.ศ. 1857 เอดิสันเป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็น แต่ไม่ชอบไปโรงเรียน เขาเรียนรู้กับแม่ เมี่อายุ 15 ปี เขาได้เป็นบรรณาธิการ คนข่าว ผู้พิมพ์โฆษณา ในกรุงลอนดอน  ครั้งหนึ่งเขาต้องเสียหูข้างหนึ่งเพราะถูกนายตรวจโยนลงจากรถไฟกล่องหล่นทับ เขาได้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกที่จดทะเบียนในปี ค.ศ.1868 คือเครื่องบันทึกการลงคะแนน แอลได้ประดิษฐ์หลอดไฟทำให้นิวยอร์คเป็นเมืองแรกที่สว่างของโลก เขาได้ทำงานเป็นครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตนเดือนตุลาคม ค.ศ.1931 เอดิสันเป็นคนที่มีความสุขมากและนับว่าโชคดี เขาได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในชีวิตด้วยความพยายามและความสามารถของเขา


โดย : นางสาว ชุติมา นนทะสร, ร.ร. นวมินทราชูทิศ ทักษิณ, วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547