อียิปห์โบราณ

อารยธรรมอียิปห์คือ

   อารยธรรมที่อยู่แถบลุ่มน้ำไนล์อันอุดมสมบูรณ์  มีฟาโรห์ พระองค์แรกปกครอง  เมื่อ 3200 ปีก่อน ค.ศ.       


        เทพเจ้าของอียิปห์

  

โรงศพชั้นที่ 3 เป็นทอง

    ในระยะเวลาอันยาวนานนั้น

อียิปห์ฯ ใด้สร้างจักรวรรดิอัน-

มั่นคง พร้อมด้วยกองทัพทั้ง-

บกและเรือที่เข้มเเข็ง

ชื่อเทพเจ้าที่ชาวอียิปห์นับถือ

1. โอสิริส(เทพเจ้าแห่งแม่น้ำไนล์)

2. บาส (เทพเจ้าแห่งบ้าน)

3. อนูบิส(เทพเจ้าแห่งความตาย)

4. อมัน(เทพเจ้าแห่งดองอาทิตย์)

5. ปตาร์(เทพเจ้าแห่งความรู้)

                                     by    Chaiyapop    

 แหล่งอ้างอิง : สารานุกรม โลกของเรา

โดย : เด็กชาย ไชยภพ พันธ์ปาน, รร.วัดแหลมพ้อ, วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547