นักเคมีจอห์น ดาลตัน นักเคมีชาวอังกฤ ตาบอดสี แต่เขาก็ค้นคว้าเรื่องของธาตุและสารประกอบไว้เป็นพื้นฐานให้แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

ผลงานชิ้นสำคัญและสร้างชื่อเสียงให้กับเขาคือ ทฤษฎีอะตอมของสาร ซึ่งเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับธาตุ


ทฤษฎีอะตอมที่ดาลตันเสนอในปี พ.ศ. 2351 คือ

* สารทุกอย่างประกอบด้วยสิ่งที่มีขนาดเล็ก แบ่งแยกต่อไปไม่ได้ เรียกว่า อะตอม

* อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีรูปร่างและน้ำหนักเท่ากัน แตกต่างจากอะตอมของธาตุชนิดอื่น ๆ

* อะตอมไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่หรือทำลายได้

* เมื่อธาตุรวมตัวกันเป็นสารประกอบ อะตอมเหล่านั้นจะมารวมกันด้วย มีสัดส่วนคงที่และแตกต่างกันในแต่ละสารประกอบ

นอกจากนี้ดาลตันยังได้เริ่มคิดระบบการจัดเรียงธาตุให้เป็นหมู่ แม้ว่าความคิดบางอย่างของดาลตันจะไม่ถูกต้อง แต่ทฤษฎีของเขาก็ช่วยให้นักเคมีรุ่นใหม่สร้างตารางธาตุได้สร้างสำเร็จดาลตันมีเพื่อที่สนใจด้านอุตุนิยมวิทยาหลายคน เขาจึงหนมาสนใจเรื่องนี้ด้วย และออกสำรวจสภาพอากาศประจำวันอยู่เสมอ นานกว่า 40 ปี จนกระทั่งเสียชีวิตเขาเป็นนักอุตุนิยมวิทยาที่น่าทึ่งมาก ศึกษาจนพบว่าในอากาศประกอบด้วยออกซิเจน ไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนผสมกัน ไม่ได้แยกกันอยู่เป็นชั้น ๆ

ผลงานที่พัฒนาจากทฤษฎีของดาลตัน

ปี พ.ศ. 2406 จอห์น อเล็กซานเดอร์ นิวแลนด์ จัดหมวดหมู่ของธาตุโดยจัดเรียงตามมวลอะตอม แถวละ 7 ธาตุ ธาตุที่ 8 จะตรงกับธาตุที่ 1 ในแถวแรก เช่นปี พ.ศ. 2412 ดิมิทรี เมนเดเลเอฟ คิดตารางธาตุที่ใช้กันในปัจจุบันขึ้น โดยจัดเรียงตามมวลอะตอม


โดย : นางสาว POTJANEE KETMAI, Praatunam pra-in Post office 13180, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545