บรูไน

บรูไน. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์. วันที่ 15 มกราคม 2545. หน้า 5.
บรูไนจัดอยู่ในประเทศที่ร่ำรวย เป็นผู้ส่งออกน้ำมันติดอันดับ 3 ของโลก ประชากรของบรูไนส่วนใหญ่เป็นคนมาเลเซียและคนจีนส่วนหนึ่ง 75% ของประชากรมีอาชีพรับราชการ 25% ทำงานเอกชนและการค้า สภาพอากศที่นี่ร้อนชื้นเกือบทั้งปี ยกเว้นเดือนพฤษภาคมถึงกุมภาพันธ์จะมีฝนตก บรูไนมีประชากรประมาณ 330,700คน ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ 5,769 ตารางกิโลเมตรบนเกาะบอร์เนียว นับถือศาสนาอิสลาม และเคร่งครัดในศาสนามากขนาดห้ามชายหนุ่มหญิงสาวอยู่ในที่ลับสองต่อสอง หากถูกจับได้ต้องแต่งงานทันที และในสถานที่ราชการห้ามใช้นิ้วชี้เพราะถือว่าไม่สุภาพ ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือแทน และมีการห้ามประชาชนนุ่งห่มสีเหลืองเพราะถือเป็นสีประจำองค์สุลต่าน ในบณุไนจะหาแท็กซี่และรถเมล์โดยสารได้น้อยมาก เพราะประชากรนิยมใช้รถส่วนตัว เฉลี่ยแล้วแต่ละบ้านมีรถบ้านละ 3-4 คัน ราคาน้ำมัน/ลิตร พอๆ กับน้ำดื่มบ้านเราประมาณ 7 บาทถึง 8บาท

โดย : นางสาว วีณา โยธาคำมี, ripw klongluang patumtani 13180, วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2545