ประวัติแคนนาดา

สารานุกรมเด็ก.พิมพ์ครั้งแรก.กรุงเทพฯ : อักษรการพิมพ์ ,2537.

ประวัติศาสตร์แคนนาดา

เมื่อประมาณ 25,000 ปี ก่อน คนแรกของแคนนาดาได้เดินข้ามแดนซึ่งในขณะนั้นเชื่อมต่อระหว่างไซบีเรียกับอะแลสกา ต่อมาประมาณ 1,000 ปี ชาวประมงจากยุโรปได้เข้ามาสำรวจฝั่งทะเลอันอุดมสมบูรณ์ของแคนนาดาและชาวอินเดียแดงตั้งรกรากในช่วง ศตวรรษที่ 17 อังกฤษและฝรั่งเศสตั้งสถานีการค้าขนสัตว์ขึ้นจนกระทั้งปี ค.ศ. 1759 อังกฤษได้ครอบครองประเทศทั้งหมด ศตวรรษต่อมาแคนนาดาได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ แต่ยังคงเป็นสมาชิกของเครือข่ายจักรภพอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แคนนาดากลายเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าอย่างมากและในช่วงทศวรรษที่ 1970 ชาวแคนนาดาเชื้อสายฝรั่งเศสเรียกร้องให้มณฑลควิเบกเป็นอิสระโดย : นางสาว patjarin buchumsuk, ripw konglung patumtane, วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545