คำขวํญประจำจังหวัดภาคใต้


จังหวัดกระบี่ : กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
จังหวัดชุมพร : ชุมพรประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
จังหวัดตรัง : เมืองพระยารัษฏา ชาวประชาใจกว้าง หมู่ย่างรสเลิส ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม นํ้าตกสวยตระการตา
จังหวัดนราธิวาส : ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทศัน์เพลินตา บาโจตรึงใจ
แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช : นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉํ้าธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู
จังหวัดปัตตานี : บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยนํ้าตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย
หอยแครงสด
จังหวัดพัทลุง : เมืองหนังมโนราห์ อู่นาข้าว พราวนํ้าตก แหล่งนกนํ้า ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ นํ้าพุร้อน
จังหวัดภูเก็ต : ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
จัหวัดระยา : ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
จังหวัดระนอง : คอคอดกระ ภูเขาหย็า กาหยูหวาน ธารนํ้าแร่ มุกแท้เมืองระนอง (กาหยู คือ มะม่วงหิมพานต์)
จังหวัดสตูล : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
จังหวัดสงขลา : นกนํ้าเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี : เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

งานพัฒนาข่าวสารกองบริการท่องเที่ยว. (พฤศจิกายน 2537) : 4.
http://geocities.comโดย : นาง กุหลาบ กล่อมศรี, klongkuang, วันที่ 5 มีนาคม 2545