ยุคหินกลาง


แหล่งอารยธรรมและการสถาปนาอาณาจักรโบราณ
ยุคหินกลางมีอายุประมาณ 10,000 - 6,000 ปี ล่วงหน้ามาแล้ว เครื่องมือหินในยุคหินกลางมีลักษณะเป็นหินกระเทาะคล้ายกับ


เครื่องมือหินในยุคหินเก่าแต่การกระเทาะทำได้ปารณีตมากขึ้น โดยมีการกระเทาะคมทั้ง 2 ด้าน และรู้จักขัดตัวขวานให้เรียบ
มนุษย์สมัยหินกลางส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กลางถำและเพิงผาใกล้แม่นำลำธาร รู้จักการเพาะปลูก และล่าสัตว์เป็นอาหารแล้ว จากการขุดค้นสำรวจ


โดย : เด็กหญิง จันสุดา แพงศรีสุข, โรงเรียนห้วยยอด, วันที่ 6 มีนาคม 2545