อนุเสาวรีย์ วีรชนค่ายบางระจัน

อนุเสาวรีย์ค่ายบางระจัน
อนุเสาวรีย์ค่ายบางระจัน ประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณ วนอุทยานค่ายบางระจันริมถนนสายสิงห์บุรี- วัดค่ายไม้แดง อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นรูปหัวหน้าชาวบ้านที่รวบรวมผู้คนเข้าต่อสู้กับพม่าที่บ้านบางระจัน รวม 11 คน มีนายทองเหม็นขี่กระบือมือถือขวาน นายจันหนวดเขี้ยว ขุนสรรค์ นายดอก นายโชติ พันเรือง นายแท่น นายเมือง นายแก้ว นายอิน และนายทองแสงใหญ่ ยืนถืออาวุธต่าง ๆ เช่น ดาบ หอก ขวาน มีด


โดย : นางสาว อภิชญา เปรมศรี, ร.ร. อรัญประเทศ, วันที่ 25 มีนาคม 2545