ทวีปอเมริกา

 

ทวีปอเมริกา ( AMERICA )

ทวีปอเมริกา ประกอบไปด้วย ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ โดยหากรวมพื้นที่ของทั้ง 2 ทวีป นี้เข้าด้วยกันแล้วจะมีพื้นที่ราว 42 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งนับว่าใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก

ทิศเหนือ… ติดกับมหาสมุทรอาร์กติก และหมู่เกาะกรีนแลนด์

ทิศใต้… ติดกับทวีปอเมริกาใต้โดยมีคลองปานามาเป็นตัวเชื่อม

ทิศตะวันออก… ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก อ่าวเม็กวิโก และทะเลแคริบเบียน

ทิศตะวันตก… ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิค

พื้นที่ของทวีปอเมริกาเหนือประกอบด้วยดินแดน 3 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกคือ ส่วนที่เป็นที่ตั้งของประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเม็กซิโก

 

 

 

 

ทวีปอเมริกา

ประเทศในทวีปอเมริกา

  • แคนาดา
  • บราซิล
  • เม็กซิโก
  • อเมริกา

หน้า 3 north and south of America

     หน้า 4  map of amarica

     หน้า 5 Aconcagua, the highest mountain in the Americas.

     หน้า 6  São Paulo is the most populous city in the Americas.

             Mexico City is the second most populous city in the Americas.

                 New York City is the third most populous city in the Americas.

    หน้า 7 united states of America.

    หน้า 8 Entering Iceberg alley

               Standing on the deck of your ship, you pass ten stories of sculpted ice drifting off the east coast of                      Newfoundland.

   หน้า 9   SAN FRANCISCO proper occupies just 48 hilly square miles at the tip of a slender peninsula, almost perfectly centered along the California coast. Arguably the most beautiful.

    หน้า 10 CHICAGO is in many ways the nation's last great city. Sarah Bernhardt called it "the pulse of America" and, though long eclipsed by Los Angeles as the nation's second most populous.

   หน้า 11 LOS ANGELES sprawls across the thousand square miles of a great desert basin, knitted together by an intricate network of congested freeways between the ocean

   หน้า 12 the tourism of America.This is

                 The beach in Manual Antonio, arenal volcano, River nearby Caracol.

     หน้า 13  Federative Republic of Brazil,Sao Paulo.

     หน้า 14 Argentine Republic of Argentina.

     หน้า 15   Bolivarian Republic of Venezuela.

      หน้า 16 Republic of Peru.

     หน้า 17  Tourism of Americas.

     หน้า 18 Galapagos Islands .

    หน้า 19 Eastern Canada- New England Cruise.

     หน้า 20 Bolivia the South American Paradise Over the Andes.

     หน้า 21  Flag of America.

     หน้า 22  Flag of Canada

    หน้า 23  Flag of Mexico

    หน้า 24 California State Flag.

    หน้า 25 Flag of Brazil.

    หน้า 26  The west front of the United States Capitol, which houses the United States Congress.

   หน้า  27 The north side of the White House, home and work place of the U.S. president.

    หน้า 28   The front of the United States Supreme Court building

    หน้า 29   President George W. Bush (right) with UK prime minister Gordon Brown.

     หน้า 30 Wall Street is home to the New York Stock Exchange (NYSE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โดย : อื่นๆ ภาณุพิชญิ์ น้อยสำแดง, klongluang, วันที่ 28 เมษายน 2545