**สงครามโลกครั้งที่ 2

*สาเหตุของสงคราม

1. ความไม่เป็นธรรมของสนธิสัญญาแวร์ซายส์

2. เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกในปี ค.ศ.1929-1931

3. ความอ่อนแอขององค์การสันนิบาตชาติ เพราะสหรัฐฯ และรัสเซียไม่ได้เป็นสมาชิก

*เหตุการณ์ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 2

-ญี่ปุ่นรุกรานแมนจูเรีย แล้วตั้งเป็นรัฐแมนจูกัว เพื่อเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งทำทุนใหม่สำหรับตลาดการค้าของญี่ปุ่น

-การเพิ่มกำลังอาวุธของเยอรมัน

-กรณีพิพาทระหว่างอิตาลีกับอังกฤษ ในกรณีที่อิตาลีบุกเอธิโอเปีย

-เยอรมนีเข้าครอบครองแคว้นไรน์ ซึ่งเป็นการละเมิดสนธิสัญญาแวร์ซายส์ และสนธิสัญญาโลคาร์โน

-สงครามกลางเมืองในสเปน

-เยอรมันผนวกออสเตรีย

-เยอรมันเข้ายึดครองเชคโกสโลวะเกีย

 

สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1939 เมื่อฮิตเลอร์ (เยอรมัน) โจมตีโปแลนด์ อังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งปกป้องโปแลดน์อยู่จึงต้องทำสงครามกับเยอรมัน

*ในปี ค.ศ. 1942 ฝ่ายอักษะ (ญี่ปุ่น เยอรมัน อิตาลี) ได้บุกยึดยุทธภูมิสำคัญคือ รัสเซีย แอฟริกาเหนือ และแปซิฟิก ซึ่งก็ประสบความสำเร็จเกือบทุกแห่ง โดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งได้รับชัยชนะมากที่สุดในการยึดครองจักรวรรดิแปซิฟิก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาณานิคมของตะวันตกไม่ตกสู้กับญี่ปุ่นเพื่อชาวยุโรป ซึ่งผิดกับญี่ปุ่นที่ถือประโยชน์จากคำขวัญที่ว่า "เอเชียเพื่อชาวเอเชีย"

 

*สาเหตุที่ทำให้สหรัฐฯ เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะญี่ปุ่นเข้าโจมตีอ่าวเพิร์ล ฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นฐานทัพเรือของสหรัฐในวันที่ 7 ธันวาคม ปี 1941

*เยอรมันยอมแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ปี 1945 ส่วนญี่ปุ่นยอมแพ้เพราะโดนสหรัฐฯ ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิ ญี่ปุ่นจึงประกาศยอมแพ้ในวันที่ 4 สิงหาคม ปี 1945

 

***ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2

1. ตามข้อตกลงปอตสดัม ทำให้เยอรมันถูกแบ่งออกเป็น 4 เขต และถูกยึดครองจากกลุ่มประเทศที่แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ สหรัฐฯ อังกฤษ และฝรั่งเศส ฝ่ายหนึ่ง และรัสเซีย อีกฝ่ายหนึ่ง

2. ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ของรัสเซียกับสหรัฐฯ ส่งผลให้เยอรมันถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เยอรมันตะวันตก และเยอรมันตะวันออก

3. สหรัฐฯได้เข้าปกครองญี่ปุ่นเป็นเวลานานถึง 6 ปี

สงครามโลกครั้งที่ 2

      
สำหรับสาเหตุของสงครามภาคสองนี้เกี่ยวเนื่องจากภาคแรกที่เยอรมนีพ่ายแพ้ศึกและต้องยอมลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซายส์ ซึ่งทำให้เยอรมันเสียเปรียบและถูกบีบให้จนตรอกในทุก ผู้นำสงครามครั้งใหม่นี้ แบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายแรกคือฝ่ายอักษะ ประกอบด้วยหัวหน้าทีมคือ เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น ส่วนอีกฝ่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตร มีหัวหน้าทีมคืออังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส รัสเซีย และจีน

      
เหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 (จากหนังสืออารยธรรมตะวันตก โดยรศ.อัธยา โกมลกาญจน) สรุปไว้ว่า ในฝั่งเอเชียคือญี่ปุ่น[แมนจูเรีย ตามนโยบายรุกรานจีนซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปีค.ศ.1920 เพื่อขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชีย ญี่ปุ่นตั้งรัฐบาลแมนจูกัวจากราชวงศ์แมนจูหรือชิงซึ่งถูกโค่นอำนาจในจีน ขึ้นเป็นรัฐบาลหุ่น จากนั้นค่อยๆรุกรานดินแดนส่วนอื่นๆ ของจีน ขณะที่องค์การสันนิบาตแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์การกลางของโลก (เทียบกับปัจจุบันจะคล้ายกับสหประชาชาติ) ลงโทษอะไรญี่ปุ่นไม่ได้
เหตุการณ์สำคัญต่อมาคือการที่เยอรมนี ซึ่งมีรัฐบาลเป็นกลุ่มนิยมนาซีเริ่มสะสมอาวุธขึ้นมาใหม่อีกรอบ โดยใช้ข้ออ้างว่าป้องกันตัวเอง ทำให้ทะเลาะกับฝรั่งเศสและอังกฤษ ซึ่งในช่วงที่อังกฤษกับฝรั่งเศสมั่วแต่ฮึ่มๆ อยู่กับเยอรมนี อิตาลีก็ฉวยโอกาสรุกรานเอธิโอเปียในปี 1935 ชนิดไม่สนหน้าใครทั้งนั้น

      
จังหวะเดียวกันกับที่ประชาคมโลกหันไปสนใจศึกอิตาลี-เอธิโอเปีย ในปี 1936 เยอรมนีก็ฉวยโอกาสกลับเข้าไปยึดแคว้นไรน์กลับคืนจากฝรั่งเศส โดยไม่สนว่าจะละเมิดสนธิสัญญาแวร์ซายส์ ด้านอังกฤษที่มัวแต่กังวลกับเอธิโอเปียก็ไม่ค่อยใส่ใจกับเสียงโวยวายของฝรั่งเศส จึงปล่อยให้เหตุการณ์บานปลายไปเรื่อยๆ

      
ระหว่างที่สัมพันธมิตรมัวแต่แตกคอ เยอรมนีกับอิตาลีก็ขยายอิทธิพลเข้าไปแทรกแซงในสงครามกลางเมืองของสเปน และช่วยให้ฝ่ายทหารของนายพลฟรังโกได้รับชัยชนะ ในบรรยากาศแห่งความฮึกเหิมนี้ เยอรมนีได้ใจมากเลยรุกรานเข้าไปในออสเตรียและแทรกซึมกิจการภายในของเชโกสโลวะเกีย