คำ


คำทั้ง 7 ชนิด
คำนาม
คำสรรพนาม


โดย : นาง อริยา มุขดาร์, ร.ร.สุราษฏร์ธานี 2, วันที่ 6 มกราคม 2545