ภาษาคืออะไร
คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ

ภาษาคืออะไร

เด็กทุกคนเกิดมาก็มีอวัยวะและส่วนประกบงร่างกายเพื่อเกื้อกูลในการพูดเน ปาก ฟัน ลิ้น คอ กล่องเสียง และกล้ามเนื้อต่างๆเป็นต้นแต่ว่าอวัยวะและส่วนประกอบของร่างกายเหล่านี้ มักจะมีหน้าที่สำคัญอย่างอื่นอยู่แล้ว สิ่งเหล่านี้เราถือว่าเป็นสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติ มีกรถ่ายทอดสืบเชื้อสายกันด้วย แต่ทว่าภาษาที่พูนันไม่มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นกรรมพันธ์หรือเป็นไปตาหลักชีววิยาเลย จริงอยู่เด็กเมื่อเกิดมาพอถึงระยะหนึ่งจะคลานได้ และอีกระยะหนึ่งจะพูดได้ อันเป็นเสมือนปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งอาจจะทำให้คิดไขว้เขวไปว่า การพูดเป็นลักษณะทางชีววิทยาเหมือนการเดิน การวิ่งการกินการนอนด้วย ขอให้สังเกตว่า ถ้าการพูดเป็นไปตามลักษณะชีววิทยาจริงแล้ว ทุกคนในโลกจะพูดภาษาเดียวกันหมด แต่เท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ภาษาที่เด็กใกล้ชิดต่างหกที่มีอิทธิพลทางการพูดของเด็ก เป็นต้นว่า เด็กฝรั่งที่เกิดในไทยแม้ว่าพ่อแม่จะพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลา แต่คนใช้และเพื่อนเล่นพูดภาษาไทยเด็กก็จะพูดภาษาไทยไปด้วย เพราะฉะนั้นจึงถือว่าภาษานี้เป็นลักษณะทางสังคมมากกว่าทางชีววิทยา


โดย : นางสาว รัชนีภรณ์ เอกภาพันธ์, ราชภัฏอุตรดิตถ์, วันที่ 28 สิงหาคม 2546