ปริศนาคำทายท้องถิ่นภาคใต้

ปริศนาคำทายภาคใต้
  ท่งภาคใต้ขึ้นต้นปริศนาคำทายว่า"ไอ้ไหรเห้อ"หรือ"ไอ้ไหรเอ่ย"ซึ่งมีความหมายว่าอะไรเอ่ยนั่นเอง

1. ไอ้ไหรเห้อต้นเท่าลำเรือใบห่อเกลือไม่เม็ด
     ตอบ  ต้นสน
2.  ไอ้ไหรเห้อต้นเท่าครกโลกดกเหมินแสน
     ตอบ  ต้นลาน
3.  ไอ้ไหรเห้อเมื่อแกรองนอนเมื่อออนต้มจุ้ม
     ตอบ  ไม้ไผ่
4.  ไอ้ไหรเห้อต้นเท่าสายปิ้งแตกกิ่งราหร้า
     ตอบ  สาหร่าย
5.  ไอ้ไหรเห้อพระอินทร์หน้าเขียวพลัดลงมาเยี่ยวแตก
     ตอบ  มะพร้าว
6.  ไอ้ไหรเห้อสี่ตีนกินน้ำบอสูง
     ตอบ  กระรอก
7.  ไอ้ไหรเห้อแปดตีนเดินมาหลังคามุงสังสี
     ตอบ  ปู
8. ไอ้ไหรเห้อไปเท่าบิ้งนามาเท่าแม่ไก่
     ตอบ  แห
9.ไอ้ไหรเห้อต้นเท่าหม้อเป็นลูกช่อเดียว
     ตอบ  กล้วย
10.ไอ้ไหรเห้อมีตารอบห้วเอาตัวไม่รอด
     ตอบ  สับปะรด

 

 แหล่งอ้างอิง : หนังสือภาษาไทยกับวัฒนธรรม เรื่องปริศนาคำทายภาคใต้ หน้าที่114-115

โดย : นางสาว รัตนา จันทร์เพ็ญ, โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา, วันที่ 7 กันยายน 2546