ชนิดของคำ


ชนิดของคำมี1คำนามคำกิริยา คำบุพบทคำสันธาน


คำกิริยา คำบุพบท คำอุทาน


โดย : นาง นางนงเยาว์ แก้วพิชัย, โรงเรียนสุราษฎนีธานี 2, วันที่ 25 มกราคม 2545