คำศัพท์ภาษาอังกฤษ3คำต่อสัปดาห์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

Revolution (เร-โว-ลู-ชั่น) n. = การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่,การปฏิวัติ

๋Calculator (แคว-คู-เล-เตอร์) n. = เครื่องคิดเลข,เครื่องประมวนผลเป็นตัวเลข

Reception (รี-เซป-ชั่น) n. = การรับรอง,การต้อนรับแขก,การรับวิทยุ


แหล่งอ้างอิง : Dictionaryทั่วไป

โดย : นาย เจตริน โรจนกฤตย์, โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย, วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547