รามเกียรติ์


รามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ เป็นตอนที่ไมยราพทำศึกกับ


ทศกัณฐ์เป็นเจ้าเมืองลงกา


โดย : นาง สุนทรา สุขุมเจริญ, โรงเรียนสุราษฎร์ธานี, วันที่ 31 มกราคม 2545