การทักทาย

การกล่าวทักทาย
Good morning ใช้กล่าวทักทายในช่วงเวลาเช้า
Good afternoon ใช้กล่าวทักทายในช่วงบ่ายถึงเย็น
Good evening ใช้กล่าวทักทายในช่วงเวลาเย็นถึงดึก
Hello ใช้กล่าวทักทายทั่วไป ไม่จำกัดช่วงเวลา
Hi ใช้กล่าวทักทายเพื่อนสนิท
การทักทายเพื่อนหรืออย่างไม่เป็นทางการ
A: Hello, Joe. สวัสดีโจ
B: Hello! Lek. สวัสดีเล็ก
A: Nice to see you. ยินดีที่ได้พบเธอ
B: Nice to see you, too. ยินดีที่ได้พบเธอด้วยเช่นกัน

A: Hi, Pim. สวัสดีพิม
B: Hi, Nat. สวัสดีนัฐ
A: Glad to meet you. ยินดีที่ได้พบเธอ
B: Glad to meet you, too. ยินดีที่ได้พบเธอด้วยเช่นกัน
การทักทายผู้ใหญ่หรืออย่างเป็นทางการ
A: Good morning. How are you? สวัสดีตอนเช้า คุณสบายดีมั้ย
B: Fine, thank you. And you? สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ
A: Fine, thank you. สบายดี ขอบคุณ
Good morning สามารถเปลี่ยนเป็น Good afternoon หรือ Good evening ก็ได้
Leave – taking
A: Good bye. See you again. ลาก่อน แล้วพบกันใหม่
B: Good bye. ลาก่อน

A: Good night. ราตรีสวัสดิ์
B: Good night. ราตรีสวัสดิ์โดย : นางสาว POTJANEE KETMAI, Praatunam pra-in Post office 13180, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545