กลับมาท่องอาขยานพร้อมๆ กัน ฯ

กลับมาท่องอาขยานพร้อง ๆ กันอีกทีดีไหม

เด็กเอยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา
เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน
ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล
ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย
การท่องอาขยานมีประโยชน์หลายประการอาทิเช่น ช่วยในการอ่านทำให้อ่านได้ถูกต้อง แตกฉาน ไม่ตะกุ๊กตะกัก ซึมซับอรรถรสของคำประพันธ์ที่มีสัมผัสคล้องจอง ก่อให้เกิดอารมณ์อ่อนหวานอ่อนโยน ค่อย ๆ เข้าใจความหมายของคำประพันธ์นั้น ใช้ส่วนที่กินใจเป็นคติสอนใจ และท้ายที่สุด แต่สำคัญมากเช่นกันคือ ได้ท่องพร้อม ๆ กัน เหมือนทำงานกันเป็นทีม ที่ว่าเราทำงานกับเป็นทีมไม่เป็น อานเป็นเพราะเราย่อหย่อนเรื่องท่องอาขยานพร้อม ๆ กัน
ในยุคที่คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยทำงานจะค่อย ๆ เป็นเรื่องธรรมดาในไม่ช้านี้ มนุษย์จะต้องรู้ตรรกะเบื้องต้น ( Logic ) คือความสามารถในการจำเปรียบเทียบ คิดหาเหตุและผลได้ดี จึงจะควบคุมหรือสั่งคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้ ตรรกะดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการทำงานของชุดคำสั่ง ( Program ) ดังนั้น ครูอาจารย์ท่านใดที่ให้ศิษย์ได้ฝึกจำอาขยาน อธิบายความหมายให้รู้จักคิด รับรู้ความไพเราะและความงามของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาแม่ของและรู้จักท่องพร้อม ๆ กันเป็นทีมไว้บ้าง ก็นับว่าท่านได้ปูพื้นฐานให้เด็กได้ใช้สมองเป็นประโยชน์บ้างพอสมควร เชื่อว่าในยุคเทคโนโลยีนี้เด็กท่านจะไปได้ดี
อธิปัตย์ คลี่สุนทร
มติชน 7 ม.ค. 2538โดย : นางสาว nattaya muenrad, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545