ไก่ได้พลอย


เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์. “ไก่ได้พลอย”. นิทานอีสป, : 12.

ไก่แจ้ตัวหนึ่งขณะคุ้ยดินหาอาหาร ได้พบพลอยเม็ดหนึ่งเข้าและได้พูดขึ้นเปรยๆ ว่า “ถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเช่นนี้แล้ว เขาคงเก็บไปหัวแหวน นี่เจ้าไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับข้าเลย สู้แต่ข้าวสุกข้าวสารสักเมล็ดเดียวก็ไม่ได้” ว่าแล้วก็คุ้ยเขี่ยเลยไปในที่อื่นๆ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “ของจะมีค่าเพราะเรากำหนดค่าให้กับมัน และของที่ว่ามีค่านั้นก็อาจจะไม่มีค่าสำหรับคนที่มองไม่เห็นค่าของมันโดย : นางสาว วันทนีย์ ไพฑูรย์, ripw, วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545