ชาวนากับงูเห่า

เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์. “ชาวนากับงูเห่า”. นิทานอีสป, : 10-11.

ในฤดูหนาวชาวนาได้เห็นงูเห่านอนตัวแข็ง เพราะความหนาวเหน็บอยู่บนคันนาตัวหนึ่ง ชาวนานึกสงสารจึงได้จับเอางูขึ้นมาซุกไว้กับอกของตนด้วยไออุ่นของอกชาวนา ไม่นานนักงูเห่าก็ค่อยๆ ขยับตัวขึ้นได้ทีละน้อยๆ จนเคลื่อนไหวได้เหมือนเคย มันผงกหัวขู่ชาวนา “ฟ้อๆ” และกัดชาวนาที่แขน พิษอันร้ายแรงของงูเห่า ทำให้ชาวนานานขาดใจตายในที่นั้นเอง ก่อนสิ้นใจตายชาวนาได้รำพึงอยู่ในใจว่า “ทำคุณแก่สัตว์ที่มีพิษร้ายให้โทษเช่นนี้แลหนอ” นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “นิสัยพาลแล้ว ย่อมไม่รู้จักที่จะกตัญญูต่อผู้ใด”โดย : นางสาว วันทนีย์ ไพฑูรย์, ripw, วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545