การผลิตกระดาษ


พัชรินทร์ วิบูลย์ทรัพย์. “การผลิตกระดาษ”. เทคโนโลยี, (พฤษภาคม 2536) : 123.

ไช่หลุน คือขุนนางจีนผู้พบวิธีทำกระดาษเมื่อประมาณ ค.ศ. 105 ก่อนหน้านี้เอกสารส่วนมากจะเขียนลงบนแผ่นหนังแกะ หนังแพะ หรือหนังลูกวัว ชาวอียิปต์โบราณใช้แผ่นปาปิรุสซึ่งทำจากกกชนิดหนึ่งที่นำมาทุบให้แบน เพราะกระดาษนั้นทำจากเส้นใยซึ่งถูกป่นละเอียดแล้วนำมารวมกันใหม่ ถึงแม้ว่าแผ่นหนังสัตว์เหล่านั้นจะใช้การได้ดีและคงทนมาก แต่ก็ไม่อาจสนองความต้องการเก็บสะสมความรู้อย่างไม่รู้จบสิ้นของมนุษย์ได้ เคยมีผู้ประเมินว่าหนังสือขนาดยาว 200 หน้านั้นจะต้องใช้แผ่นหนังแกะถึง 12 ตัว ไช่หลุนทำกระดาษจากใยต้นหม่อน แหจับปลา เศษผ้า และเศษปอ สารที่เนื้อเป็นเส้นใยเกือบทุกชนิดนำมาใช้ทำกระดาษได้ โดยเอามาบดให้ละเอียดใส่น้ำฟอกสี เติมสารเคลือบเนื้อลงไปเพื่อไม่ให้ดูดน้ำหมึกมากเกินไป เวลานำมาใช้งาน จากนั้นจึงนำมารีดให้เป็นแผ่นโดย : นางสาว วันทนีย์ ไพฑูรย์, ripw, วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545