เงินยูโร


เนื่องจากประเทศในสหภาพยุโรป (European Union) 12 ประเทศ (จาก 15ประเทศ) ได้เปลี่ยนการใช้เงินตราเป็น ยูโร (Euro) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2002 ผู้สอนภาษาต่างประเทศทางยุโรปจึงควรเตรียมความพร้อม ในการเรียนการสอนภาษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย

สัญลักษณ์ของเงินยูโร มีลักษณะการประสมประสานตัวอักษรกรีก
และตัวอักษรโรมัน มีเส้นขนานสองขีดทาบตรงกลาง ตัวอักษรกรีกหมายถึงแหล่งกำหนดอารยธรรมของทวีปยุโรป
ส่วน เป็นตัวอักษรแรกของคำว่า เส้นขนานสองเส้น
ที่ทาบตรงกลาง หมายถึงความมีเสถียรภาพมั่นคงของยุโรป
สีเหลือง คือ ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรแล้ว
สีน้ำเงิน คือ 3 ประเทศสมาชิกที่ยังไม่ได้ใช้

ประเทศที่ใช้เงินยูโรแล้วคือ 12 ประเทศในกลุ่มอียู (EU=Europe) คำว่า Euroland หรือ EuroZone หมายถึง กลุ่มประเทศสมาชิกของอียู 12 ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรร่วมกัน ซึ่งได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์
โปรตุเกส และสเปน ประชากรของประเทศสมาชิก 15 ประเทศรวมกันแล้วจะมีประมาณ 380 ล้านคน ประชาชนจะสามารถเดินทางติดต่อกันได้อย่างเสรี ไม่มีพรมแดน การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM จะสามารถติดต่อกันได้ทั้ง 15 ประเทศ TGV จะสามารถวิ่งติดต่อกันทุกประเทศ

กษัตริย์ฝรั่งเศสที่ริเริ่มการรวมยุโรป คือ พระเจ้านโปเลียนที่ 1 และผู้ที่ทำให้ การรวมยุโรปสำเร็จ คือประธานาธิบดีฟรังซัวส์ มิตเตร็องซึ่งได้เป็นประธานาธิบดี ถึง 2 สมัย การรวมกันของกลุ่มประเทศอียู นับเป็นการร่วมมือกันเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจ วิทยาการ เทคโนโลยี คากว่ากลุ่มประเทศอียเหล่านี้จะมีพลัง
และอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของโลกต่อไป

จากนี้ไปในแบบเรียนของเราก็ควรจะเปลี่ยนการบอกราคาเป็นเงินยูโรๆได้แล้ว.

ศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ฝรั่งเศส :
http://www.euro.gouv.fr
http://www.banque-france.fr
http://europa.eu.int/euro
http://www.ecb.int
http://www.info-europe.fr/europe.web/euro.dir/euro
http://www.aume.org
http://www.euro-institut.org
http://www.industrie.gouv.fr/eic
http://home.nordnet.fr/~ylesaffre/euro/euro.htm
และ http://www.sripreutta.ac.th/~0519/data-euroth.htmlโดย : นาง พรรณี ชุติวัฒนธาดา, โรงเรียนศรีพฤฒา, วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545