คำที่มักเขียนผิด (2)


1. กะทันหัน (จวนแจ) มักเขียนเป็น กระทันหัน
2. กะทัดรัด (สมส่วน,พอเหมาะ) มักเขียนเป็น กระทัดรัด
3. กะซวก (แทงด้วยของมีคม) มักเขียนเป็น กระซวก
4. กะทิ (น้ำที่คั้นจากมะพร้าวขูด) มักเขียนเป็น กระทิ
5. กะเทย (คนที่มีจิตใจและกิริยาตรงกันข้ามกับเพศจริง) มักเขียนเป็น กระเทย
6. กะเทาะ (ล่อนหลุดออกมาเป็นชิ้น ๆ) มักเขียนเป็น กระเทาะ
7. กะปริบกะปรอย (ออกมาทีละเล็กละน้อย) มักเขียนเป็น กระปริบกระปรอย
8. กะปลกกะเปลี้ย (อ่อนเพลีย, ไม่มีแรง) มักเขียนเป็น กระปลกกระเปลี้ย
9. กะพริบ (ปิดหรือเปิดโดยเร็ว) มักเขียนเป็น กระพริบ
10. กะเพรา (ชื่อไม้ล้มลุกมีกลิ่นฉุน) มักเขียนเป็น กระเพรา
11. กะรัต (หน่วยมาตรชั่งเพชรพลอย) มักเขียนเป็น กะหรัด
12. กะรุ่งกะริ่ง (ขาดออกเป็นริ้ว ๆ) มักเขียนเป็น กระรุ่งกระริ่ง
13. กะลาสี (ลูกเรือ) มักเขียนเป็น กลาสี
14. กังวาน (เสียงก้องอยู่นาน) มักเขียนเป็น กังวาล
15. กัมพูชา (ชื่อประเทศเขมร) มักเขียนเป็น กำพูชา
16. กาลเทศะ (ความควรไม่ควร) มักเขียนเป็น กาละเทศะ
17. กำเนิด (การเกิด) มักเขียนเป็น กำเหนิด
18. กำหนดการ (การกำหนดขั้นตอนของงาน) มักเขียนเป็น กำหนดการณ์
19. กำเหน็จ (ค่าจ้างทำเครื่องเงินหรือทอง) มักเขียนเป็น กำเหน็ด
20. กิตติมศักดิ์ (ยกย่องเพื่อเป็นเกียรติ์) มักเขียนเป็น กิติมศักดิ์
21. กุยช่าย (ชื่อผักชนิดหนึ่ง) มักเขียนเป็น กุ้ยช่าย
22. แกงบวด (ของหวานที่ใช้ผลไม้บางอย่างต้มกับน้ำตาลและกะทิ) มักเขียนเป็น แกงบวช
23. เกษียน (ข้อความที่เขียนไว้หัวหนังสือคำสั่งราชการ) มักเขียนเป็น เกษียณ
24. แกลลอน (หน่วยวัดปริมาตรของอังกฤษ) มักเขียนเป็น แกนลอน
25. โกสน (ชื่อไม้พุ่มชนิดหนึ่ง) มักเขียนเป็น โกศล
(โปรดติดตามตอนที่ 3)โดย : นาง อารมณ์ มงคลลักษณ์, ร.ร.วัดนาคนิมิตร, วันที่ 3 มีนาคม 2545