ชาวฝรั่งเศสบริโภคเนยและเนยแข็งมาก ประเทศฝรั่งเศสมีเนยแข็ง หลายร้อยชนิด

เนยแข็งของชาวฝรั่งเศสที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลกได้แก่ camembert , gruyére , roquefort เป็นต้น

วันนี้เราไปดูภาพสวยๆของเนยแข็งที่ http://www.fromage.com

ใน web นี้ มีให้เลือก 3 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น พวกเราก็เลือกภาษาฝรั่งเศส

หัวข้อที่ขอให้แวะชมก่อนคือ Index des fromages เราจะพบรายชื่อเนยแข็งยาวเหยียด

ลองคลิกที่ camembert จะปรากฎภาพเนยชนิดนี้ โดยจะระบุรายละเอียดถึงแหล่งผลิต รูปร่าง ขนาดมาตรฐาน และเหล้าองุ่นที่ควรจะดื่มคู่กัน เราเลือกคลิกเนยแข็งได้ทุกวันโดยไม่ซ้ำกันเลยภายใน 1 ปี

ถ้าพบภาษาต่างดาวก็คลิกที่ view – encoding – western eurpean และ 1 คลิก ก็จะได้อ่านได้สะดวกขึ้น

เนยแข็งมีประโยชน์ แต่ถ้าบริโภคมากๆจะอ้วนอย่างรวดเร็วนะ จะบอกให้


ที่มา http:// www. fromage.com

วันที่ 5 มีนาคม 2545

โดย : นาง สิรินันต์ วงศ์วีรรักษ์, โรงเรียนนนทรีวิทยา, วันที่ 5 มีนาคม 2545