คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

fraction คือ เลขเศษส่วน ได้แก่ 1/4, 3/4
numerator คือ ตัวเลขที่เป็นเศษ ได้แก่ 1 และ 3
denominaator คือ ตัวเลขที่เป็นส่วน ได้แก่ 4

การอ่านเลขเศษส่วนเป็นภาษาอังกฤษ
1/2 อ่านว่า a half
1/4 อ่านว่า a quarter หรือ one - fourth ก็ได้

เลขเศษส่วนอื่นๆ ให้อ่านดังนี้

เลขเศษ ให้อ่านเป็นเลขจำนวนนับ เลขส่วนให้อ่านเป็นเลขลำดับที่ เช่น

1/3 อ่านว่า one - third
1/5 อ่านว่า one - fifth
1/12 อ่านว่า one - twelfthถ้าเศษมากกว่า 1 ส่วนต้องอ่านเป็นเลขลำดับที่และต้องเติม s ด้วย เช่น

3/4 อ่านว่า three - fourths หริอ three quarters ก็ได้
4/5 อ่านว่า four - fifths
3/12 อ่านว่า three - twelfths


เป็นอย่างไรบ้างคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ

แนะนำติชม สอบถามข้อสงสัยได้ที่ ketsarak@hotmail.com


โดย : นางสาว เกษรา กำภูมิประเสริฐ, โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม, วันที่ 12 มีนาคม 2545