คำที่มักเขียนผิด (3)


1. ข้นแค้น (อัตคัด,ขัดสน) มักเขียนเป็น ค่นแค้น
2. ขึ้นฉ่าย (ผักชนิดหนึ่ง) มักเขียนเป็น คึ่นไช่
3. เข็ญใจ (ยากจนข้นแค้น) มักเขียนเป็น เข็นใจ
4. เข้าล็อก (เป็นไปอย่างที่คิด) มักเขียนเป็น เข้าล๊อค
5. ไข่มุก (วัตถุชนิดหนึ่งที่เกิดจากหอยบางชนิด)มักเขียนเป็น ไข่มุกข์
6. คงกระพัน (ทนทานต่อศาสตราวุธ) มักเขียนเป็น คงกะพัน
7. คนโท (หม้อน้ำ) มักเขียนเป็น คนโฑ
8. คลินิก (สถานพยาบาล) มักเขียนเป็น คลินิค
9. คอฟฟีชอบ ร้านจำหน่ายกาแฟ,เครื่องดื่ม) มักเขียนเป็น คอฟฟี่ช็อฟ
10. คุกกี้ (ชื่อขนมชนิดหนึ่ง) มักเขียนเป็น คุ๊กกี้
11. เค้ก (ขนมชนิดหนึ่งของฝรั่ง) มักเขียนเป็น เค๊ก
12. โควตา (การจำกัดจำนวน) มักเขียนเป็น โควต้า
13. เครื่องยนต์ (เครื่องจักร) มักเขียนเป็น เครื่องยนตร์
14. เครื่องราง (วัตถุที่เชื่อว่าป้องกันอันตรายได้) มักเขียนเป็น เครื่องลาง
15. เครื่องสำอาง(สิ่งเสริมแต่งผิวพรรณ,หน้าตาให้ดูสวยงาม) มักเขียนเป็น เครื่องสำอางค์
16. จ้อกแจ้ก (เสียงดังเช่นนั้น) มักเขียนเป็น จ๊อกแจ๊ก
17. จักจั่น (แมลงชนิดหนึ่ง) มักเขียนเป็น จั๊กจั่น
18. จำนง (ตั้งใจ) มักเขียนเป็น จำนงค์
19. เจตคติ (ท่าทีหรือความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) มักเขียนเป็น เจตนคติ
20. ฉันมิตร (เป็นเพื่อน) มักเขียนเป็น ฉันท์มิตร
21. ช็อก (สลบแน่นิ่งโดยกระทันหัน) มักเขียนเป็น ช็อค
22. เชิ้ต (เสื้อคอปกแบบหนึ่ง) มักเขียนเป็น เชิ๊ต
23. ซอส (เครื่องปรุงรส) มักเขียนเป็น ซ้อส
24. เซต (กลุ่ม,หมู่ของสิ่งต่างๆ) มักเขียนเป็น เซ็ต
25. เซ็นชื่อ (ลงลายมือชื่อ) มักเขียนเป็น เซ็นต์ชื่อโดย : นาง อารมณ์ มงคลลักษณ์, ร.ร.วัดนาคนิมิตร, วันที่ 26 มีนาคม 2545