การทักทายและการบอกลา


การทักทายอย่างง่ายๆมีวิธีใช้ดังนี้ คือ

คำทักทายในภาษาอังกฤษแบ่งตามเวลาที่ใช้ในตอนเช้าจนถึงเที่ยง
คือเริ่มตั้งแต่ 01.00 น. ถึง 12.00 น. ใช้ Good morning
เป็นการสนทนาอย่างเป็นทางการที่เราเรียกว่า Formal หรือใช้กับบุคคลที่เราไม่คุ้นเคย เช่น
Mr. Smith : Good morning, Mrs. Arunee. (Mr. /Mrs./ Miss นามสกุล)
Mrs. Arunee : Good morning, Mr. Smith. (Mr. /Mrs./ Miss นามสกุล)
ให้สังเกตว่า นิยมใช้เรียกคำนำหน้าชื่อคือ Mr. /Mrs./ Miss นามสกุล
Good afternoon ใช้เป็นคำทักทายตั้งแต่หลังเที่ยงวันหรือตอนบ่ายจนถึง 17.00 น
คือเริ่มตั้งแต่ 12.01 น. ถึง 17.00 น. ใช้เป็นคำทักทายทีสุภาพเช่นกัน
Good evening ใช้เป็นคำทักทายในตอนเย็นตั้งแต่เวลาหลัง 17.00 น.จนถึง 24.00น.
ส่วนคำ Hell0 ใช้กับบุคคลที่เราคุ้นเคยและเรียกชื่อตามหลัง
เช่น Panida : Hello, Tom.
Tom : Hello, Panida.
สำหรับคำว่า Hi ชาวอเมริกันนิยมใช้กับผู้ที่คุ้นเคยมาก
ถ้าใช้กับผู้ที่ไม่คุ้นเคยถือว่าเป็นการแสดงที่ไม่สุภาพ
เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงควรใช้คำว่า Hello ในการทักทายจะดีกว่า
เมื่อกล่าวคำทักทายแล้ว ตามวัฒนธรรมตะวันตกควรมีการพูดคุยกันอีกเล็กน้อย เรียกว่า Small Talk
เป็นการถามทุกข์สุข นิยมใช้สำนวน How are you? พูดต่อ ใช้ได้กับบุคคลทั่วไปซึ่งคำถามนี้ผู้ถาม
ไม่ต้องการทราบคำตอบที่จริงจัง ผู้ตอบควรตอบว่า I’m fine, thank you. หรือ Fine, thanks หรือ
Very well, thank you. หรือ I'm all right. I'm O.K. ควรใช้ประโยคเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยสบายก็ตามเป็นคำตอบคำทักทายกับคนทั่วไปที่อาจจะไม่สนิทสนมมากนัก
บางครั้งการใช้สำนวน How are you, today? กับเพื่อนสนิท ถ้าผู้ตอบไม่สบายก็อาจตอบว่า
Not very well. I have a cold . คำที่ขีดเส้นใต้ หมายความว่าให้ผู้ตอบบอกอาการที่ไม่สบาย
ผู้ถามจะแสดงมารยาทที่ดี โดยตอบว่า
I’m sorry to hear that.
Have you taken anything for it ?
ซึ่งมีความหมายว่ารับประทานยาแล้วหรือยัง ให้สังเกตว่า ประโยคที่ใช้เป็น Present Perfect Tense แต่ถ้ายากไปสำหรับนักเรียน ซึ่งเจ้าของภาษานิยมใช้ ผู้ตอบก็อาจใช้ประโยคคำตอบว่า Yes,I have. ก็ได้การกล่าวคำอำลา โดยทั่วไปจะใช้ประโยคว่า Good bye ผู้ที่คุ้นเคยอาจใช้ Bye Bye หรือ Bye คำเดียวก็ได้ หรืออาจใช้ See you tomorrow. หรือ See you later.โดย : นาง ดาวรรณ์ เอมนิล, โรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120, วันที่ 4 เมษายน 2545