ตัวสะกดแม่ กด


จ เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กด ที่อ่านออกเสียง ด สะกด วัตถุประสงค์การสอนนักเรียนเพื่อสามารถ อ่าน เขียน คำที่สะกดด้วย จ ในมาตราตัวสะกด แม่กดได้ โดยใช้เรื่องสั้นที่ผู้เขียนแต่งขึ้นเอง ดังนี้
อำนาจกับฉกาจ สุนัข สองพี่น้อง เป็นมิจฉาชีพที่ชอบขโมยของตามร้านค้า วันหนึ่งสองขโมยพยายามไปชักชวน พจน์ ซึ่งเป็นสุนัขดีเข้าร่วมแก๊ง พจน์ ไม่อยากทุจริต แต่กลัวไม่มีเพื่อนจึงเข้าร่วมแก๊งด้วย แต่พจน์ไม่ได้ขโมยเป็นนิจ ไม่มีความชำนาญจึงถูกสายตรวจจับได้ตำรวจสอบสวนแล้วเห็นว่า พจน์ ไม่ได้ตั้งใจทำความผิด และไม่ได้พูดเท็จ จึงลงโทษเพียงภาคทัณฑ์ไว้ พจน์ตั้งใจว่าต่อไปจะเป็นพลเมืองดี จึงนำตำรวจมาสำรวจบ้านและทลายรังของสองขโมย
ทั้งฉกาจและอำนาจ สองเกลอจอมขโมยจึงถูกนำตัวขึ้นศาล โดยให้อยู่ในดุลพินิจของศาลเป็นผู้ลงโทษโดย : นาง ผาสุข รัตนสุวรรณ, ร.ร.เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2, วันที่ 7 เมษายน 2545